ŠAMANSKO PUTOVANJE PO SVETU I PO SOPSTVENOJ DUŠI – SAVE ART FROM MEDIOCRITY by CLAUDIO PARENTELA

Klaudio Parentela je rođen u Catanzaru (1962-Italija), gde živi i radi. Svestran i avangardni umetnik se još potpisuje i kao  ilustrator, slikar, fotograf, karikaturista, kolažist, slobodni novinar.

 Aktivan je dugi niz godina na međunarodnoj sceni savremene umetnosti. Sarađivao je i sarađuje sa mnogim časopisima, časopisima savremene umetnosti, književnosti i stripa u Italiji i širom sveta.

Njegov rad je svakako jedinstven. U artistički zasićenom medijskom svetu često je osvežavajuće pronaći umetnost koja prenosi privatnu poruku umesto da promoviše interese komercijalnih brendova. Običan jezik korišćenja poznatih slika u procesu transformacije u svrhu prenošenja jedinstvene ideje je uvek intrigantan. Često su se na ovaj način koristile ikonografije sa klasičnom ili religioznom referencom, ali od tada su savremena umetnost i moda postale preovlađujući nosilac potrošačke komunikacije i propagande i sa njom na izuzetno moćan način predstavljaju težnju u popularnoj kulturi; ne sasvim drugačiji od njihovih istorijskih kolega.

Uslovljavanje koje se razvilo kao rezultat stvorilo je forum na kojem se mogu stvoriti sentimenti i komentari sa nadasve uspešnim narativom, koji istovremeno preispituje perspektivu umetnika i istovremeno postaje čitljiv publici u ovom posebno poznatom kontekstu. Jezik koji se razvija iz takvih manipulacija omogućava gledaocu da se ne samo bavi tim delom, već da preispita objavljene modne slike i njihove poruke u modernim medijima.

Klaustrofobični kolaži italijanskog umetnika Claudio Parentela možda se u početku pojavljuju kao jednostavno produženje modne umetnosti-ilustracije, ali u stvarnosti su bliži virtualnom seciranju ove savremene ikonografije u medijskom pejzažu. Njegov iscrpni opus uspeva da izazove razmišljanje o predstavama o konvencionalnim prikazima modernih težnji. Gustina nekih dela ne dozvoljava vašem oku da se usredsredi samo na jedan element, već poziva gledaoca na avanturistički živopisno putovanje gde slike žurno izbijaju, odjekujući mahnitom energijom umetnika i rezultirajući ekvivalentom vizuelne vibracije. Poput oslobođenih domorodaca iz grafitirane džungle koja viri iza neonskog lišća, lica i tela oblikuju se u nemirne slojevite kompozicije koje skaču u prvi plan i unazad dok se prepoznatljive slike susreću u stranim nagađanjima.

Zamolili smo Klaudija da se priključi našoj inicijativi ’’Spasimo umetnost od mediokriteta’’.

Klaudio je na svoj originalan način dao svoj doprinos ovoj inicijativi a mi prenosimo njegove reči.

Umetnost je moj dah, moj san, moje svakodnevno šamansko putovanje po svetu i po sopstvenoj duši, u moje niti uvijene u čvorove. Umetnost mi je otvorila nove svetove i nova vrata – neprekidni tok u mojim mislima i u mom srcu, u hiljadu boja, u bojama sveta.

Umetnost je zvuk, smeh, neizgovorene reči. Umetnost govori hiljadu jezika, a nijedan jezik.

Lepota? Da, spasiće svet.

Umetnost me je spasila od sebe, umetnost mi je dala oči da vidim nevidljivo, da čujem svu muziku najudaljenijih univerzuma. Nikad ne znam kuda idem i kuda će me koraci odvesti, ali uvek koračam sa sigurnošću da će Cilj koji ću postići biti novi komad prelepog zamka umetnosti koji sam do sada strpljivo gradio svojim četkama, bojama, olovkama i fotografijama.

Sačuvajmo kulturu od osrednjosti! Spasimo dušu umetnosti od konzumerizma koji guta sve nametnute medijske sadržaje misleći da se  hrani umetnošću. A zapravo se hrani prosekom koji mu se nudi.

l’arte  è il mio respiro e i miei sogni,il mio quotidiano viaggio sciamanico nel mondo e in me stesso,nei miei nodi e nei contorti fili.L’arte mi ha aperto nuovi mondi e nuove porte,un continuo fluire nei miei pensieri e nel mio cuore,nei miei mille colori e nei colori del mondo.L’arte è suono,risate,parole non dette.L’arte parla mille linguaggi e nessun linguaggio.La bellezza si salverà il mondo.L’arte ha salvato me da me stesso,l’arte mi ha dato gli occhi per vedere l’invisibile,per udire tutte le musiche degli universi più remoti.Non sapere mai dove andare e dove mi porteranno i miei passi sempre però con la certezza che la meta che raggiungerò sarà un nuovo pezzo del bellissimo castello che con pazienza ho costruito finora con i miei pennelli,i  miei colori ,le mie matite,le mie foto.

Salviamo l’arte dalla mediocrità! Salviamo l’anima dell’arte dal consumismo, che inghiotte tutti i contenuti mediatici imposti pensando di nutrirsi di arte. In effetti, nutre la massa di quello che offre loro.

Art is my breath and my dream, my daily shamanic journey in the world and in myself, in my knots and twisted threads. Art has opened new worlds and new doors to me, a continuous flow in my thoughts and in my heart, in my thousand colors and in the colors of the world. Art is sound, laughter, unspoken words. Art speaks a thousand languages and no language. Beauty yes will save the world. Art has saved me from myself, art has given me the eyes to see the invisible, to hear all the music of the most remote universes.I never know where to go and where my steps will lead me, but always with the certainty that the goal I will reach will be a new piece of the beautiful castle that I have patiently built so far with my brushes, my paints, my pencils, my photos.

Let’s save art from mediocrity! Let’s save the soul of art from consumerism, which swallows all imposed media content thinking that it feeds on art. In fact, they feed on the average that is offered to them.

For contacts:

CLAUDIO PARENTELA
VIA F.CRISPI N.79
88100 CATANZARO-ITALY
Tel.Num&FAX.:+39 0961744087-Cell:3713423289 E-Mail: claudioparentela@alice.it — claudioparentela@gmail.com
Web Sites: http://www.claudioparentela.net —https://ilrattobavoso.altervista.org/

Leave a Reply

%d