Godišnji naučni skup Estetičkog društva Srbije

Naredne nedelje od 8. do 10. oktobra se u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu održava četrdeseti redovni godišnji naučni skup Estetičkog društva Srbije. Tema ovogodišnjeg skupa je “Slika i reč” i očekuje se veći broj učesnika od uobičajenog. Svi ste dobrodošli!
Program skupa:
Četvrtak 08.10.2020. godine
10:00h Svečano otvaranje skupa:
Slobodan Mrđa, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije
Divna Vuksanović, Iva Draškić Vićanović i Una Popović, Estetičko društvo Srbije
10:10h Piće dobrodošlice
10:30h Una Popović – Jezik crteža i vizuelno mišljenje: magija u ateljeu
Prva sesija, moderator Una Popović
11:00h Dragan Žunić – Ut Pictura Ars – Umetnost je kao slika
11:15h Dušan Pajin – Slika i reč u delu Van Goga
11:30h Bogomir Đukić – Slika i riječ i razna gledišta umjetnosti
11:45h Marko Novaković – Reči i likovi: Arnhajmov koncept vizuelnog mišljenja
12:00h Miloš Miladinov – Hajdeger i Kle: Problem slike
12:15h Iva Draškić Vićanović – Reč i slika. Problem (ne)mogućnosti „prevođenja“
12:30h Srđan Šarović – Negativno svetlo: via negativa u umetničkom postupku
12:45h – 12:45h Pauza
Druga sesija, moderator Miloš Miladinov
12:45h Srđan Maraš – Društvo spektakla praznih reči i golih slika
13:00h Saša Radovanović – Ničeova metafora između slike i pojma
13:15h Vladimir Vujošević – Iskušenja slike, utjeha riječi: Luter i alegoreza
13:30h Miloš Ćipranić – Sartr o Gernici: nekoliko napomena
13:45h Velimir Mladenović – Između slike i reči: Estetika Ecoutez- voir romana Elze Triole
14:00h Nikola Tanasić – Mema – hibridna mimetička umetnička forma za informatičko doba
14:15h Aleksandar Jevremović – Bergsonovske osnove Delezove teorije filma: iza reči i slika
Završna diskusija prvog dana skupa
Petak, 09.10.2020. godine
Prva sesija, moderator Vlatko Ilić
11:15h Divna Vuksanović – Estetika odsustva: o cenzuri na internetu
11:30h Dragan Ćalović – Uloga kaligrafije u islamskoj umetnosti
11:45h Vlatko Ilić – Medijska slika i reč
12:00h Jadranka Božić – Kompatibilnost i simetrija umetničkog opusa slikara Baltusa i pesnika E.A. Poa
12:15h Vesna Maričić – Dekonstrukcija slike i reči u Trirovom filmu Pet prepreka
12:30h Dragana Kitanović – Konfliktualna estetika u filmovima Vima Vendersa
12:45h – 13:00h Pauza
Druga sesija, moderator Dragan Ćalović
13:00h Predrag Jakšić – Slika i reč – sinonimi i monada
13:15h Sanda Ristić Stojanović – Slika i reč – postavljanje jasnih granica između umetnosti i neumetnosti
13:30h Marija Popović – Ženstvena muževnost i muževna ženstvenost
13:45h Bojana Tajisić – Lesingovo razlikovanje poezije i likovnih umetnosti
14:00h Tatjana Ristić – Ekfraza i mimezis
14:15h Mihajlo Stamenković – Proza likovne poezije: The Marriage of Hartmann and Blake
14:30h Rosanda Bajović – Na galeriji: čitanje slike u tumačenjima proze Franca Kafke
Završna diskusija skupa
Subota, 10.10.2020. godine
Prateći program skupa “Slika i reč”
11h – 13h Predstavljanje umetničkih radova članova EDS

  • Predrag Terzić, Morelos Leon Celis – Basketball Musical Strategy, video rad.
  • Divna Vuksanović, Dragan Ćalović – promocija knjige “Vetar sa zvezdane planine” (Čigoja štampa, Beograd, 2019.). Autorka: Divna Vuksanović, ilustracije: Dragan Ćalović.
  • Dušan Pajin – U čast starih majstora Istoka i Zapada, vizuelna prezentacija.
  • Una Popović, Miloš Vujanović – Filozofi crtaju, predstavljanje projekta.
  • Predrag Jakšić: Fotografija i stih, poezija i fotografija.
  • Dragan Radovančević – Barbari, poezija.
  • Vlatko Ilić, Vojislav Klačar – Popis stanovništva, prošireni teatar – izjave o namerama.
  • Nemanja Dragaš – Portreti tuge ponosnih bogova, poezija.

Leave a Reply

%d